Menu
Hotline: 0982474964 Email: info@elite.org.vn Facebook.com/EliteEnglishCentre
Tiếng Anh Trung Học

Trung tâm dạy tiếng anh trung học tốt, theo phương pháp mới, học cùng giáo viên bản ngữ, học phí dưới 1tr/tháng, cam kết đầu ra, trung tâm Elite (Eli Juniors). Với các con đang học trung học,  Tiếng Anh…

Đọc tiếp
Tiếng Anh Tiểu Học

Hệ thống trung tâm Elite (Eli Juniors) được biết đến là nơi đào tạo trung tâm dạy tiếng anh tiểu học tốt chất lượng. Học cùng giáo viên bản ngữ, học phí hợp lý, được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.…

Đọc tiếp
Tiếng Anh Mẫu Giáo

Hệ thống trung tâm Elite (Eli Juniors) được biết đến là nơi dạy tiếng anh mẫu giáo tốt, học cùng giáo viên bản ngữ, học phí hợp lý, giáo viên chuyên nghiệp, được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.…

Đọc tiếp