Menu
Hotline: 090 40 66663 Email: info@enlighten.edu.vn Facebook.com/EnlightenEnglish
Tiếng Anh Trung Học

Trung tâm dạy tiếng anh trung học tốt, theo phương pháp mới, học cùng giáo viên bản ngữ, học phí dưới 1tr/tháng, cam kết đầu ra, trung tâm Elite. Với các con đang học trung học,  Tiếng Anh sẽ đóng…

Đọc tiếp
Tiếng Anh Tiểu Học

Hệ thống trung tâm Elite được biết đến là nơi đào tạo trung tâm dạy tiếng anh tiểu học tốt chất lượng. Học cùng giáo viên bản ngữ, học phí hợp lý, được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Bạn nên…

Đọc tiếp
Tiếng Anh Mẫu Giáo

Hệ thống trung tâm Elite được biết đến là nơi dạy tiếng anh mẫu giáo tốt, học cùng giáo viên bản ngữ, học phí hợp lý, giáo viên chuyên nghiệp, được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Sau đây…

Đọc tiếp